E-Z Automotive Technical
ความรู้เทคนิควิศวกรรมยานยนต์เข้าใจง่าย
ตอน
ระบบส่งกำลัง ( Transmission System)
www.gmcworkshop.com
กลับไปหน้าจอหลัก

คำแนะนำการดูแลและบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ
How to Take care and Maintenance your Automatic Transmission.

อะไร? ที่ควรเข้าใจก่อน ที่จะพูดถึงการดูแลและบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ

ครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบเกียร์อัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อน ( Complex system) มากตัวหนึ่งในรถยนต์ ซึ่งนับวันจะมีบทบาทและความสำคัญมากที่เดียว เกียร์อัตโนมัติได้ชื่อว่าทำงานได้แม่นยำ ทำงานยาก และทำงานได้ฉลาดมาก เพราะหน้าที่หลักในการส่งถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ลงสู่ล้อ และต้องคำนวณและเลือกอัตราทดให้เหมาะสมกับกำลังของเครื่องยนต์ สถานที เส้นทางที่รถยนต์กำลังวิ่งอยู่ และจัดการสั่งการเปลี่ยนเกียร์ (Shift) โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวก และประหยัด ลด การสึกหรอและเสียงดัง ไม่นิ่มนวลของเกียร์แบบเดิมลงได้ 100% อะไรทำให้มันแสนรู้ขนาดนั้น
อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆน้อยๆเป็นหลักหลายร้อยๆชิ้นในระบบเกียร์อัตโนมัติแต่ละลูกจะทำงานสัมพันธ์กัน โดยเป็นชิ้นส่วนที่เล็กมากๆและมีความละเอียด แม่นยำสูง (Precision Machine) และก็มีความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนน้อยมากๆ ( Very tight operating tolerances) ซึ่งต้องยอมรับว่า ชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงมากๆเช่นนี้ย่อมต้องการความสะอาดมากๆนั่นเอง และก็แน่นอนที่ชิ้นส่วนที่มีระยะการทำงานที่ค่าพิกัดความเผื่อน้อยๆเช่นนี้ก็ย่อม ก่อให้เกิดความร้อนสูงกว่าปกติอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ต้องหาทางระบายออกโดยเร็ว

และแน่นอนครับ ปัญหาของระบบเกียร์อัตโนมัติ มากกว่าร้อยละ 50% มาจากความสกปรกและความร้อนภายในตัวเกียร์ของน้ำมันที่เรียกว่า Automatic Transmission Fluid (ATF) นั่นเอง

กล่าวได้ว่า น้ำมันกียร์อัตโนมัติ คือ เลือดของเกียร์อัตโนมัติ
Automatic Transmission Fluid : Your Transmission’s BLOOD

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติทำหน้าที่ 4 ประการ
1 ทำหน้าที่เป็นน้ำมัน ไฮโดรลิค ( Hydraulic Fluid ) ช่วยส่งกำลังขับเคลื่อนชิ้นส่วนภายในเกียร์ ให้ทำหน้าที่ตามที่ต้องการ
2 ทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่น ( Lubricates the Parts)
3 ทำหน้าที่เป็นตัวระบายความร้อน ( Transmission Coolant) ช่วยระบายความร้อนออกจากภายในเกียร์อย่างรวดเร็ว
4 ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยสร้างความเสียดทานภายในแผ่นคลัช ( Friction Enhancer) ช่วยควบคุมกระบวนการ Shifting Process ให้เป็นไปด้วยความนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ

ความสะอาดของน้ำมัน ATF สำคัญมากๆ
Clean ATF is Critical.

เพราะว่าเศษโลหะจากชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ (Moving Parts) เป็นธรรมดาของการทำงานที่มีการเสียดสีของชิ้นส่วนที่ชิดกันมากๆย่อมต้องมีการสึกหรอแน่นอน อุปกรณ์ที่เรียกว่า กรองน้ำมันเกียร์ (Transmission Filter) คืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากๆในการทำหน้าช่วยกรองสิ่งสกปรก เศษโลหะ เศษแผ่นคลัชที่เกิดจากการสึกหรอ การเสียดสี ทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปด้วยความสะดวกไม่ขัดตัว โดยเฉพาะภายในชุดควบคุม( Valve Body) โปรดจำไว้ว่า น้ำมันที่สะอาด หมายถึง ความร้อนก็จะน้อย ความร้อนน้อยก็หมายถึง อายุการใช้งานที่ยืนยาวของเกียร์ของท่าน

อ่านต่อ>>
ฉบับหน้า 25 พฤษภาคม 2546

วิสรัส เอี่ยมประชา
วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล
GMC-FORCE Workshop
10 พฤษภาคม 2546


บทความฉบับย้อนหลัง
เรื่อง
ฉบับที่
ประจำวันที่
ถามตอบปัญหาความรู้เทคนิควิศวกรรมยานยนต์
ระบบระบายความร้อน ( Cooling System )
1
10 พ.ค. 46
ระบบส่งกำลัง ( Transmission System)
2
10 พ.ค. 46

Copyright © 2002 GMC-FORCE workshop All rights reserved. updated Privacy Policy
GMC-FORCE Workshop 30/283 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2954 7488, 0 2954 8717, 0 1827 4741 E-mail:webmaster@gmcworkshop.com