ตรวจวัดประสิทธภาพการเผาไหม้หม้อไอน้ำขนาด 3 ตัน
อ่านต่อ >>
ตรวจสอบหม้อไอน้ำ ขนาด 5 ตัน/ชม
อ่านต่อ >>
ตรวจสอบหม้อไอน้ำ ขนาด 9.8 MW
อ่านต่อ >>
ตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้า 120 TPH
อ่านต่อ >>
ประกาศแต่งตั้งอนุหม้อน้ำ
อ่านต่อ >>
ทำไม GME ถึงทำการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมหม้อ
ไอน้ำ ด้วย NDT
อ่านต่อ >>
งานวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
เป็นมาตรฐานของงานตรวจสอบ
หม้อน้ำของ GME ไปแล้ว
อ่านต่อ >>

ตรวจสอบและ Load Test รถบรรทุกติดเครน
อ่านต่อ >>
ตรวจและ Load Test เครน
อ่านต่อ >>
ทดสอบน้ำหนักด้วยน้ำ
Water Bags Load Test
อ่านต่อ >>
ผลงานงานตรวจสอบ
กระเช้าไฟฟ้า
อ่านต่อ >>
ผลงานงานตรวจสอบ
และทดสอบเครน
ไฮโดรลิค
อ่านต่อ >>

GME รับงานบริหารจัดการบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งระบบ
อ่านต่อ >>
GME - Maintenance Power
อ่านต่อ >>
เดินหน้าพัฒนาช่างอาคาร
อ่านต่อ >>
ช่างอาคาร งานปิดทองหลังพระ
อ่านต่อ >>

เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการแล้ว!!งานบำรุง
รักษาอาคาร

อ่านต่อ >>นับถอยหลัง..การตรวจ
สอบอาคาร..กฎหมาย
ที่เลี่ยงไม่ได้

อ่านต่อ >>
-
อาคารประเภทไหนที่ต้องตรวจ สอบ
- ขอบเขตการตรวจสอบ
- อัตราค่าบริการ
- ผลงานของวิศวกรผู้ตรวจสอบ
- แบบฟอร์มใบเสนอราคา

เราไม่ได้ตรวจสอบอย่างเดียว
อ่านต่อ >>
งานออกแบบก่อสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิงแกลบหลังที่ 2
อ่านต่อ >>
หญ้าเนเปียร์ พืชพลังงานตัวใหม่
อ่านต่อ >>
มีอะไรข้างใน Wind Turbine
อ่านต่อ >>
Wind Turbine ในบ้านเราใกล้จะหมุนได้แล้วนะครับ เตรียมตัวไป Tour ได้แล้ว
อ่านต่อ >>
GME ทำอะไรบ้าง?
อ่านต่อ >>
ช่างอาคาร ผู้อยู่เบื้องหลังความพร้อม ใช้งานของงานระบบในอาคาร
อ่านต่อ >>
ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ G-Park General Car Parking System บริษัทในเครือ GMC อ่านต่อ >>
ทฤษฎีพื้นฐานของการทำ
ความเข้าใจเรื่องพลัง
งานลม อ่านต่อ >>
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา Vibration รุ่นใหม่
อ่านต่อ >>
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน CBM days สถาบันไทย-เยอรมัน
อ่านต่อ >>
งานตรวจสอบและ
วิเคราะห์ปัญหาความ
สันสะเทือนที่ผิดปกติ
อ่านต่อ >>
ตรวจสอบและวิเคราะห
์ความสั่นสะเทือน
อ่านต่อ >>
รับจ้างตรวจสอบ
และวิเคราะห์สภาพ
เครื่องจักร

อ่านต่อ >>

งานตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัยในระบบไฟฟ้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม
อ่านต่อ >>

งานตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าโรงงานประจำปี
อ่านต่อ >>


ตรวจสอบระบบใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงของรถฟอร์คลิฟท์
อ่านต่อ >>
งานบริการหลังการขาย (2)อ่านต่อ >>

งานตรวจสอบความปลอด
ภัยของรถฟอล์ลิฟท์ใช้
แก๊ส LPG
อ่านต่อ >>

ตัวอย่างผลงานการบรร
ยายเสริมสร้างความรู้ด้าน
ประหยัดพลังงานในโรง..
อ่านต่อ >>


คุณน้ำฝนเป็นสาวสวยผู้ประสานงาน
ของ GME ครับ ท่านผู้สนใจในงาน ตรวจสอบทางด้านเครื่องกล และ
ไฟฟ้า ตลอดจนงานที่ปรึกษาของ
เราเรียนเชิญเข้ามาสนทนา สอบถาม
รายละเอียด ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
บริการของเราได้ที่นี่
อ่านต่อ >>
 
ตารางการเรียน (เดือน มค - มีค 50)
รหัส หลักสูตร ค่าเล่าเรียน ระยะเวลา สถานทีเรียน ตารางการเรียน
GME-01 การบำรุงรักษาเครื่องกลแบบมืออาชีพ      5,000 12ชม/2วัน  ห้องฝึกอบรม/
โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพ
Pending
GME-02 พลังงานทางเลือกใหม่ในอนาคต
     2,000 12ชม/2วัน  ห้องฝึกอบรม/
โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพ
Pending
GME-03 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาความสั่นสะเทือน    12,000 12ชม/2วัน  ห้องฝึกอบรม/
โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพ
Pending


Copyright © 2003 GMC-FORCE workshop All rights reserved.