“เท่าที่ดูโครงสร้างราคาแก๊สของรัฐบาล
ชุดใหม่นี้ ดูแล้ว แก๊สจะไม่ได้แตกต่างจาก
น้ำมันมากเหมือนเมื่อก่อน ถามว่ายังประหยัด
กว่าไหม? ก็ยังประหยัดกว่าแน่นอน แต่ก็ไม่
ได้ถือว่าดีเหมือนเก่า ผมมองว่าแก๊สยังคงไป
ได้เรื่อยๆ อย่างที่อิตาลี แก๊สก็ไม่ได้หายไป
ไหน ยังมีให้ทำเรื่อยๆ ซึ่งเราก็จะทำทั้งติดตั้ง
และซ่อมบำรุง แต่พลังงานทางเลือกอื่นๆ ก็
น่าจะมีโอกาสเข้ามามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวดี
เซล หรือตัว Ethanol ตัว E85 ที่เข้ามาเป็น
สีสันในตลาด”

คุณวิสรัส เอี่ยมประชา กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ซ่อมและบำรุงรักษาทั่วไป
จำกัด หรือ “GMC” กล่าวถึงทิศทางของ
ตลาดพลังงานทางเลือกต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
ปี 2555 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องยนต์
ดีเซล ในตระกลู รถยโุรป ทไี่ดพ้ ฒั นา
เครื่องยนต์

จนได้ทั้งสมรรถนะ และความประหยัด แม้
กระทั่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น E85 ที่มี
ช่องว่างราคาที่แตกต่างจากน้ำมันเพิ่มมาก
ขึ้น อันจะเป็นโอกาสให้ชุดอุปกรณ์ต่างๆ มี
โอกาสที่จะเติบโต

“เรื่องชุดดีเซลที่ผมได้ศึกษามาแล้ว
ตอนนี้ก็เริ่มที่จะขายไปบ้างแล้ว เริ่มที่จะรับ
ดูแลเครื่องยนต์ดีเซลในตระกูลรถยุโรป
อย่าง BMW ได้แล้ว ซึ่งการลงทุนของผมไม่
เน้นการลงทุนสูงนัก เป็นการลงทุน Demo
มากกว่า แล้วก็หาพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วย
เรา ซึ่งมีบริษัทในต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
หลากหลาย ที่เรากำลังมองที่จะร่วมเป็น
พันธมิตรกับเขาเพื่อนำนวัตกรรมเข้ามาตอบ
โจทย์ในบ้านเรา”

“นอกจากนี้ตัว E85 ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่ง
ที่น่าจะเข้ามาเป็นสีสันในตลาดได้ เพราะ
ช่องว่างระหว่างราคา E85 กับน้ำมันที่เคย
ต่างกันเล็กน้อย ก็มีแนวโน้มที่จะมีช่องว่าง
มากขึ้น ตัวชุด Conversion Kit ก็มีราคาที่ไม่
สูงนัก ซึ่งรถรุ่นใหม่ๆ ก็น่าจะรองรับการใช้งาน

คุณวิสรัส เอี่ยมประชา
FORCE ผู้เชี่ยวชาญระบบเกียร์อัตโนมัติ


ได้ คือต้องดูพวกระบบเชื้อเพลิงว่าสามารถ
ดัดแปลงได้หรือไม่ แต่ส่วนใหญ่รถรุ่นใหม่ๆ
รองรับได้อยู่แล้ว ด้านนี้ก็เช่นเดียวกัน เราก็มี
แนวทางในการที่จะหาพันธมิตรเข้ามาร่วม
งานกับเรา”

“แต่ถึงจะปรับไปทางไหน ตัวแก๊สของ
เราก็ไม่ได้ทิ้งไปเลย ลูกค้าเก่ายังคงเข้ามา
Service ได้เหมือนเดิม เพียงแต่เราไม่ได้รุก
ตลาดเพิ่ม เพราะช่วงนี้ตลาดแก๊สแข่งขันกัน
สูง เรียกว่าเป็นตลาดของผู้บริโภคเลย มี
สินค้าให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะให้เราลงไป
แข่งราคาคงไม่ไหว แม้ว่าจะมีนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่เป็นระบบฉีดแก๊สซึ่งเป็นของเหลว
เข้าห้องเผาไหม้โดยตรง ไม่ต้องมีหม้อต้ม
แต่ราคาก็เป็นอีกเรื่องนึง เราจึงยังดูแลอยู่แต่
ไม่เน้นบุกตลาดเหมือนเดิม”

“ตัว GMC เองก็จะปรับตัวเป็น Group
of Company คือมีหลายๆ ส่วน แต่อยู่บน
พื้นฐานเดียวกันคือ Automotive, Maintenance
และ Consultant อะไรก็ตามที่อยู่
บนพื้นฐาน 3 อย่างนี้ GMC ก็จะทำทั้งหมด
อย่างเช่นตัว FORCE ที่เป็นเรื่องระบบเกียร์
อัตโนมัติ ตอนนี้พูดได้ว่าเรามีอะไหล่บางชิ้น
ที่แม้แต่ศูนย์ของ Mini, Volvo หรือ Ford
ยังไม่มี และบางรุ่น เราสามารถทำได้โดยใช้
ระยะเวลาเพียงวันเดียว หรือตัว G Park เอง
ที่กำลังเซ็นสัญญาก่อสร้างที่จอดรถอัตโนมัติ
เร็วๆ นี้ ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำ”
“ตัวโครงสร้างเองตอนนี้เนื่องจากผม
ทำงานค่อนข้างหลากหลาย ก็เริ่มที่จะผลัก
ดันลูกน้องให้เข้ามาเป็นเจ้าของแล้วผม
ค่อยๆ ถอยออกมาครึ่งก้าว แล้วจะค่อยๆ ให้
ลูกน้องเข้ามาดูแลในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้
แต่ละส่วนเติบโตไปได้ด้วยตัวเอง โดยในปี
2555 นี้ผมจะให้ 4 ส่วนเติบโตไปพร้อมๆ กัน
คือ GMC ที่ดูแลเรื่องการซ่อมบำรุง และ
พลังงานทางเลือกก็เป็นหนึ่งในพาร์ทนี้ รวม
ทั้งตัว G-Park ที่จะสร้างรายได้ให้มากที่สุด
และตัว FORCE และ GME ซึ่งตัวหลังเป็น
ธุรกิจด้าน Consult ก็จะเติบโตไปด้วยกันทั้ง
4 ส่วน”

“ผมยังคงจะทำในสิ่งที่รัก นั่นก็คือเรื่อง
ของรถยนต์และอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง และ
ที่สำคัญคือ จะต้องทำก่อนใคร เพื่อให้พอ
ใครเข้ามาในธุรกิจ ผมก็วิ่งได้แล้ว ดังนั้น
ตอนนี้ผมก็จะมองหาเรื่องใหม่ๆ เข้ามาทำ
ในตลาด แล้วมองหาพันธมิตรดีๆ ที่จะ
ก้าวไปด้วยกัน รูปแบบของ GMC จะเป็น
Marketing Company ที่ไม่เน้นการลงทุน
มากเกินไป แต่จะมี Strategic Partner ที่จะ
ก้าวไปพร้อมๆ กัน”

บทความย้อนหลัง :
เรื่อง
ฉบับที่
ประจำวันที่
บทความสัมภาษณ์ Gas for car คอลัมน์ Gas Review
183
10 ม.ค. 55
บทความสัมภาษณ์ วิสรัส เอี่ยมประชา
176
25 ก.พ. 54
สัมภาษณ์ ผู้บริหาร GMC โดยนิตยสาร Gas For cars และ 4x4 Live!! Magazine
156
25 มิ.ย. 52
Copyright © 2003 GMC-FORCE workshop All rights reserved.