ประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

Last updated: Mar 20, 2020  |  365 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ GMC web master talk GMC ข่าวสาร GMC WORK SHOP

ประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

 บริษัท ซ่อมและบำรุงรักษาทั่วไป จำกัด  
ประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม
เพื่อทำงานออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลจอดรถอัตโนมัติ

 
 
พนักงานประจำสำนักงาน

1) วิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา

2) วิศวกรไฟฟ้าระบบควบคุม จำนวน 2 อัตรา

3) วิศวกรอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา

4) วิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

5) ช่างเทคนิคเครื่องกล ไฟฟ้า เชื่อม จักรกลโรงงาน แมคคาทรอนิกส์ จำนวนมาก

6) พนักงานธุรการ จัดซื้อ บุุคคล IT และเลขานุการ อย่างละ 1 อัตรา

  
คุณสมบัติเบื้องต้น

1) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นรายกรณี

2) ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา

3) ไม่จำกัดอายุ เพศ สนใจกรุณาติดต่อ คุณวิไลพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2954 7488     

e-mail ประวัติ มาที่ wisarat178@gmail.com

ศึกษารายละเอียดบริษัทได้ที่ www.g-park.co.th, www.gmcworkshop.com

 
 

4 มีนาคม 2562

Powered by MakeWebEasy.com