รุ่น Puzzle Parking จำนวน 72 คัน

รุ่น Tower Parking จำนวน 86 คัน

รุ่น G-02 GMP Multifloor Parking 66 คัน

รุ่น G-02 GMP Multifloor Parking 485 คัน

รุ่น GMP Multifloor Parking จำนวน 194 คัน

รุ่น GMP Multifloor Parking จำนวน 192 คัน

หัวใจสำคัญของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของเครื่องจักรจอดรถอัตโนมัติ คือการบำรุงรักษาที่ดี

งานบำรุงรักษา รุ่น Stack Parking จำนวน 14 ชุด (สามารถจอดได้ 28 คัน )

Powered by MakeWebEasy.com